Dimilin 5

Mod lopper hos farmmink

Dimilin 5 er et specialprodukt till bekæmpelse af lopper i redekasserne hos farmmink. Dimilin 5 virker på æg og larver, men har ingen effekt på de voksne lopper. Derfor skal midlet anvendes forebyggende eller i kombination med anden bekæempelse.