DiPel® DF

Biologisk bekæmpelse af sommerfuglelarver i grønsager og prydplanter

DiPel DF er et biologisk insekticid, der anvendes til bekæmpelse af sommerfuglelarver (Lepidoptera), der æder af planter. Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfuglearter (Lepidoptera arter) i grøntsager og prydplanter i væksthus og på friland.