Milbeknock

Mod spind og andre insekter i prydplanter, æbler, pærer og jordbær.

Milbeknock er et spindemidemiddel til bekæmpelse af først og fremmest frugttræspindemider (rødt spind) og væksthusspindemider i æbler/pærer, jordbær samt prydplanter. Desuden er der effektmod jordbærdværgmiden i jordbær ogminerfluelarver i prydplanter i væksthus.

Der er effekt mod miderne i alle udviklingsstadierne fra æg til voksen. Virkningen, der fremkommer både ved kontakt og indtagelse, er karakteriseret ved en stærk ”knock-down” effekt, men også god langtidsvirkning. Effekten er ikke specielt afhængig af temperaturen.