Quad-Glob 200 SL

Til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i visse afgrøder.

Quad-Glob 200 SC er et kontaktmiddel, der virker i planternes grønne dele. Virkningen ses meget hurtigt og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage. Quad-Glob 200 SC kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i en lang række afgrøder.