Dispens för Beloukha gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö

Beloukha har fått dispens för användning mellan 15 juli och 12 november år 2020 gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö.

Beloukha är en icke-selektiv kontaktverkande herbicid och innehåller den aktiva substansen pelargonsyra, det är ett emulsionskoncentrat (EC) som innehåller 680 g/l. Produkten behöver en god täckning av grödan för att få önskad effekt.

Dosering av Beloukha är 16 l/ha med en vattenmängd på 200 l/ha.

Bra väder med mycket solljus ger en snabbare och säkrare effekt, behandla helst på morgonen och på torra växtdelar.

Produkten behöver minst 15 °C och är regnfast på 2 h.

Behandling bör ske vid 50–70 % mognad.