Dispens för Gozai

Gozai har fått dispens för användning mellan 10 juli och 7 november år 2020 gällande nedvissning i potatis.