Dithane NT

Bredtvirkende svampemiddel i specialafgrøder

Dithane NT indeholder mancozeb, der anvendes forebyggende mod en række skimmel-, skurv- og bladsygdomme. Mancozeb har en bred virkemekanisme og er kontaktvirkende, idet svampesporer hindres i at spire på behandlede plantedele.

Dithane NT indeholder endvidere mikronæringsstofferne mangan 150 g/kg og zink 19 g/kg.