Fibro

Paraffinolie til bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler, pærer, kirsebær og blommer

Fibro er et insektmiddel på basis af paraffinolie. Det anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler, pærer, kirsebær og spind og pærebladlopper (vinterolie).Paraffinolie hører til gruppen af overvejende fysisk virkende midler. Der er derfor lav risiko for resistens.