Fidox EC

Til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler, rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.

Fidox SC anvendes til bekæmpelse af græsser og bredbladet ukrudt i vintersæd, kartofler, rajgræs, rødsvingel og engrapgræs. Fidox EC optages både gennem blade og rødder. Effekten er bedst på bekvem og veltillavet såbed. Fidox EC virker ideelt ved lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og let fugtig jord. Optimalt udsprøjtes Fidox EC aften, nat eller tidlig morgen.

Der er særlige krav til afdriftsreducerende udstyr.