Gnatrol SC

Gnatrol SC anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse.

Gnatrol SC er et biologisk middel til kontrol af sørgemyg. Gnatrol SC består af sporer og aktivt protein fra den naturligt forekommende bakterie Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

Produktet kan anvendes af alle, også hvor der dyrkes økologisk. Der er ingen behandlingsfrist og produktet er uden for fareklasse.