Gozai

Dispensation. Til nedvisning af kartofler.

Gozai anvendes til nedvisning af læggekartofler, når aftopning eller anden form for nedvisning ikke har haft tilstrækkelig effekt. Gozai er velegnet til nedvisning af stængler og blade og hindrer derved genvækst. Effekten ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Fuld nedvisning indtræffer efter 14–21 dage.

Maksimalt en behandling pr. sæson.

Der skal tilsættes olie: 1,5 l Renol pr. ha.