Manfil 75 WG

Mancozeb til kartofler, æbler, pærer og vindrue.

Manfil 75 WG er et svampemiddel med kontaktvirkning. Anvendes til forebyggende sprøjtning mod kartoffelskimmel, æbleskurv, pæreskurv og vinskimmel.

Manfil 75 WG lægger sig som et beskyttende lag på blade og andre plantedele, så svampenes sporer hindres i at spire og udvikle sig. Det er derfor vigtigt, at anvendelsen sker før planterne er angrebet.