Moxa

Vækstregulering af korn og frøgræs.

Moxa er et vækstreguleringsmiddel som modvirker lejesæd i hvede, byg, rug, triticale, havre samt frøgræs. Moxa optages af blade og stængler og transporteres til vækstpunkterne, hvor dannelsen af planternes væksthormoner påvirkes. Dette ændrer cellernes vækst, så strået bliver kortere og mere robust.

Moxa skal anvendes på afgrøder i god vækst, og hvor vækstforholdene ikke er begrænset af mangel på vand, næring etc. Den bedste effekt opnås ved behandling af tørre planter ved høj lysintensitet (klar himmel eller lette skyer). Den optimale temperatur er 10 °C, men midlet kan anvendes fra 8 °C.

MOXA er regnfast 2 timer efter udbringning.