Premazor Turbo

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer og ikke spiselige afgrøder.

Premazor Turbo indeholder 2 virksomme stoffer, Diflufenican og glyphosat, og anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt på udyrkede arealer samt i ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer, i juletræs- og skovbrugskulturer samt i læhegn og på befæstede arealer.

Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at Premazor Turbo både er et totalt ukrudtsmiddel mod det allerede eksisterende ukrudt, samt et langtidsvirkende ukrudtsmiddel med effekt overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3–4 måneder.