Admiral 10 EC

Mod visse insekter på prydplanter i væksthus

Admiral 10 EC er et selektivt insektmiddel til bekæmpelse/kontrol af visse skadedyr i væksthuse. Admiral 10 EC virker ved at “forstyrre” insektets naturlige væksthormon (juvenilhormonet), hvorved hudskiftet mellem forskellige udviklingsstadier kan påvirkes. Admiral 10 EC kan endvidere virke “steriliserende” på nogle insektarter, f.eks. mellus.

Admiral 10 EC hindrer skadedyrene i at udvikle sig til deres voksenstadium. Ved behandling af veletablerede angreb vil antallet af skadedyr gradvis blive reduceret, idet de voksne individer efterhånden forsvinder samtidig med, at der ikke opformeres nye skadedyr. Insekternes følsomhed og reaktion over for Admiral 10 EC er meget forskellig fra art til art, hvilket gør produktet velegnet til anvendelse i forbindelse med biologisk bekæmpelse.

Generel information

Indeholder
Pyriproxyfen 100 g/l (10,9 % w/w). 
Formulering
Emulsionskoncentrat
Registreringsnummer
526-5