Antergon MH

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af løg

Antergon MH anvendes til at hindre spiring af løg under opbevaring. Der bør kun behandles løg som forventes opbevaret til det følgende kalenderår.

Antergon MH udsprøjtes i tørt vejr uden udsigt til regn de første 10–12 timer. Der sprøjtes lige før løgbladene falder (ca. 10 % væltning) – dog senest 2 uger før høst.

Generel information

Indeholder
Maleinhydrazid 600 g/kg (60 % w/w)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Registreringsnummer
558-4