Artina EC

Svampemiddel med god effekt mod en lang række sygdomme i korn og raps

Artina EC har i korn  god effekt mod hvedens gråplet og brunplet, rustsygdomme samt mod aksfusarium.
I raps har Artina EC god effekt mod storknoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp.

Artina EC har desuden vækstregulerende effekt på vinterraps. Dette kan medvirke til en bedre overvintring af rapsen, da vækstpunktet, under meget gunstige vækstforhold om efteråret, ellers kan blive placeret for højt og dermed være udsat for frost- og udtørringsskader i det tidlige forår.

Generel information

Indeholder
Metconazol 90 g/l (8,6 % w/w)

Formulering
Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer
613-20