Cliophar 600 SL

Mod kurvblomstret ukrudt

Cliophar 600 SL er et systemisk ukrudtsmiddel som optages via bladene og transporteres til rødder og udløbere. Anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter.  Cliophar 600 SL er særligt virksom overfor ukrudtsarter i kurvblomstfamilien f.eks. tidsler, gråbynke og kamiller.

Optimale vækstforhold fremmer effekten. Benyt derfor morgensprøjtning på saftspændte planter i god vækst. Temperaturen bør være over 15 grader. Undgå behandling ved udsigt til frost før og efter behandling. Afgrøde og ukrudt må ikke være stresset af næringsstofmangel, tørke o.lign.

Cliophar 600 SL er regnfast efter 6 timer.

Generel information

Indeholder
Clopyralid 600 g/l (48.47% w/w)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Registreringsnummer
361-31