Diabolo

Bejdsemiddel til læggekartofler

Diabolo anvendes til læggekartofler for bekæmpelse af Sølvskurv (Helminthosporium solani), Kraterråd (Phoma spp) samt Fusariumråd (Fusarium spp).

Behandling af kartoflerne sker ved indlagring.

Generel information

Indeholder
Imazalil 100 g/l (9,4 % w/w).

Formulering
Vandopløseligt koncentrat

Registreringsnummer
631-8