Diflanil 500 SC

Til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vintersæd, vårbyg og vårhvede, samt i æble- og pæreplantager

Diflanil 500 SC er velegnet til bekæmpelse af efterårsfremspirede bredbladede ukrudtsarter i vintersæd samt visse ukrudtsarter i vårbyg og vårhvede, samt til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager (æbler og pærer). Diflanil 500 SC er særligt virksom over for agerstedmoder, ærenpris og tvetand.

Diflanil 500 SC optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner Diflanil 500 SC desuden en film på jordoverfladen, hvorfra det optages under fremspiringen af nyt ukrudt, så der opnås en god langtidseffekt.

Generel information

Indeholder
500 g/l Diflufenican (43,5 %w/w)

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
601-1