Dimilin 5

Mod lopper hos farmmink

Dimilin 5 er et specialprodukt till bekæmpelse af lopper i redekasserne hos farmmink. Dimilin 5 virker på æg og larver, men har ingen effekt på de voksne lopper. Derfor skal midlet anvendes forebyggende eller i kombination med anden bekæempelse.

Generel information

Indeholder
Diflubenzuron 5 % w/w (50 g/kg)

Formulering
Pulver

Registreringsnummer
946-1