Eradicoat Max

Mod spindemider og mellus i alle afgrøder i åbne og lukkede væksthuse

Eradicoat Max er et kontaktvirkende middel som har en fysisk virkning. Skadedyrenes åndingsorganer blokeres, så de kvæles. Effekten ses normalt kort tid efter behandling. Virker på de fleste stadier af spindemider og mellus. Da produktet virker ved kontakt, er det nødvendigt med gentagne behandlinger for at få effekt i en længere periode.

Eradicoat Max må bruges i økologisk produktion.

Generel information

Indeholder
Maltodextrin 476 g/l (40 %)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Registreringsnummer
631-7