Flurostar XL

Bredtvirkende middel mod bredbladet ukrudt i korn

Flurostar® XL er et systemisk virkende bladmiddel mod tokimbladet ukrudt i alle former for hvede, byg, rug, triticale og havre. Det anvendes bedst på et tidligt stadium, inden ukrudtet har udviklet mange løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseffekt. Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god vækst.

Flurostar® XL består af to aktivstoffer (fluroxypyr og florasulam) med forskellig virkemekanisme, så risikoen for udvikling af resistens vurderes som reduceret.

Generel information

Indeholder
Fluroxypyr 100 g/l (9,6 % w/w) +
Florasulam 2,5 g/l (0,25 % w/w)

Formulering
Suspoemulsionskoncentrat

Registreringsnummer
613-17