Gnatrol SC

Gnatrol SC anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse

Gnatrol SC er et biologisk middel til kontrol af sørgemyg. Gnatrol SC består af sporer og aktivt protein fra den naturligt forekommende bakterie Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

Produktet kan anvendes af alle, også hvor der dyrkes økologisk. Der er ingen behandlingsfrist og produktet er uden for fareklasse.

Generel information

Indeholder
1,8 x 1011 CFU/l (11,6 % (w/w)) Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52, svarende til 123 g/l

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
526-14