Mizuki

Til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i kartofler

Mizuki anvendes til ukrudtsbekæmpelse inden fremspiring samt nedvisning. Mizuki er velegnet til nedvisning af stængler og blade og hindrer derved genvækst. Effekten ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Fuld nedvisning indtræffer efter 14–21 dage.

Maksimalt 4 liter pr. sæson.

Generel information

Indeholder
Pyraflufen-ethyl 10,6 g/l (1,1 % w/w)

Formulering
Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer
727-2