Molluxx®

Sneglemiddel i alle afgrøder

Molluxx må anvendes til bekæmpelse af snegle i alle typer afgrøder – både ude og inde. Molluxx-granulaterne tiltrækker sneglene som æder granulatet og øjeblikkeligt ophører med at indtage føde. De vil gå i skjul og dø efter kort tid. Normalt vil der ikke findes døde snegle på arealet. Effekten ses bedst, ved at angrebet på afgrøden ophører.

Molluxx-granulater udbringes med gødningsspreder eller specielle sneglekornspredere monteret på såmaskine eller en ATV.

Generel information

Indeholder
Ferrifosfat (anhydrit) 24,2 g/kg (2,42 % w/w)

Formulering
Granulat

Registreringsnummer
364-83