Mospilan SG

Anvendes til insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, salat, kartofler og prydplanter udendørs samt til salat og prydplanter indendørs

Mospilan er et insektmiddel mod bl. a. bladlus i frugtavl, salat og kartofler samt mod bladlus og hvide fluer på prydplanter. Der er dog også virkning mod andre typer insekter.

Mospilan er systemisk og optages hurtigt af behandlede plantedele og føres mod vækstpunkterne, hvor f. eks. bladlus typisk sidder. Midlet virker både som kontakt- og mavegift, og der er normalt virkning på både æg, larver og voksne. Det aktive stof, acetamiprid, tilhører gruppen neonicotinoider og påvirker skadeinsekternes cen- tralnervesystem.

Da Mospilan er systemisk, er midlet regnfast inden for 2 timer. Virkningen er ikke afhængig af tempera- turforhold og kun meget lidt af luftfugtigheden. Virkningstiden er 2–4 uger, dog kun 7–10 dage for mellus.

Generel information

Indeholder
Acetamiprid 200 g/kg (20 % w/w)

Formulering
Vandopløseligt granulat

Registreringsnummer
561-3