Nissorun 250 SC

Mod spindemider i æbler, pærer, jordbær, drueagurker, små bær og vindruer

Nissorun SC anvendes til bekæmpelse af spindemider i æbler, pærer, jordbær og vindruer på friland samt drueagurker i væksthus. Desuden kan Nissorun SC anvendes i bærkulturer efter høst.

Nissorun SC virker overfor æg, larver og nymfer af såvel frugttræspindemider som væksthusspindemider. Nissorun SC må anvendes én gang pr. vækstsæson – i vindruer dog to gange.

Generel information

Indeholder
Hexythiazox 250 g/l (23,1% w/w)

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
561- 6