Onyx EC

Ukrudtsmiddel mod bredbladet ukrudt i majs

Onyx EC er et kontaktvirkende ukrudtsmiddel mod bredbladet ukrudt i majs. Der er ingen jordvirkning eller systemisk effekt. Der behandles, når ukrudtet er spiret frem, såfremt majsen har det rette udviklingsstadie og ikke er påvirket af stress. Det bedste resultat opnås ved en god dækning af ukrudtsplanterne, mens de er små, i aktiv vækst og ikke dækket af majsen. Hvis majsblade dækker for ukrudtet, kan det blive nødvendigt at øge vandmængden.

Onyx EC er et kontaktmiddel som virker ved at forstyrre fotosyntesen. Ukrudtsplanterne visner fra bladkanterne. Processen er afhængig af temperatur og luftfugtighed – gode vækstforhold fremmer hastigheden – men effekten ses efter 3–5 dage. Effekten afhænger ikke af humusindhold eller jordfugt. Onyx EC er rimelig regnfast efter 1 time – optimalt efter 3–5 timer.

Den bedste og bredeste effekt opnås i blanding med andre ukrudtsmidler – særligt mesotrion. Onyx EC bidrager særligt med god effekt mod hanespore, ærenpris og snerlepileurt.

Generel information

Indeholder
Pyridat 600 g/l (61.92 % w/w

Formulering
Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer
631-14

Onyx og ukrudtsbekæmpelse