Pirouette

Vækstregulering af prydplanter i væksthuse

Et systemisk middel til vækstregulering af prydplanter i væksthuse. Det optages i planten gennem blade, stængel og rødder. Planterne får herved et mere kompakt udseende, mere mørkegrønne blade og øget knopsætning.

Sprøjte- eller udvandingstidspunktet fremgår af doseringsskema på etiketten. Når planterne behandles, skal de være i god vækst.

Generel information

Indeholder
Paclobutrazol 4 g/l (0,39 % w/w)

Formulering
Suspensions koncentrat

Registreringsnummer
544-3