Proplant

Mod svampe i gartneri

Proplant er et svampemiddel som virker systemisk.

Proplant anvendes til beskyttelse mod jordboende svampearter som f. eks. Phytophthora og Pythium. Proplant optages i planterne, primært via rodsystemet. Derfor er det vigtigt at behandle smittefarlig jord hver gang der omplantes, samt efter behov under planternes vækst.

Proplant hindrer svampenes vækst i planternes rodzone og yder en delvis beskyttelse af planterne mod senere svampeangreb.

Generel information

Indeholder
Propamocarb 605 g/l (55,8 % w/w)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Registreringsnummer
361-1