Shirlan Ultra

Fluazinam-produkt mod kartoffelskimmel samt svampesygdomme i løg

Shirlan-Ultra er et ikke-systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af skimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporer i at spire på bladene og nedsætter sporuleringen. Hos kartofler har fluazinam god virkning overfor knoldskimmel.

Generel information

Indeholder
Fluazinam 500 g/l (39 % w/w)

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
352-13