SmartGrass

Vækstfremmer til fodergræs

SmartGrass anvendes til at fremme væksten af fodergræs til slet og afgræsning. SmartGrass tilfører naturligt væksthormon til græsset for at give en hurtigere og kraftigere vækst. Især tidligt forår og i efteråret, hvor planterne ikke selv producerer nok væksthormon, er det aktuelt at behandle med SmartGrass. Med SmartGrass kan første slet fremskyndes og vækstsæsonen forlænges, så der opnås flere slet og et højere udbytte over sæsonen.

Generel information

Indeholder
Gibberellinsyre 400 g/kg (40 % w/w)

Formulering
Vandopløseligt granulat

Registreringsnummer
526-17