Sporax

Ekstra forstærkning mod kartoffelskimmel

Sporax er et systemisk svampemiddel som bekæmper kartoffelskimmel ved udbringning på bladene. Virkningen er både forebyggende og helbredende, men etablerede angreb kan kun sættes i stå – ikke fjernes. Det er derfor vigtigt at sætte beskyttelsen/bekæmpelsen ind før angrebet er synligt.

Sporax kan generelt bekæmpe angreb op til 2 dage efter infektionen er sket.

Sporax skal anvendes i et beskyttelsesprogram sammen med andre effektive midler mod kartoffelskimmel.

Generel information

Indeholder
Propamocarb HCl 722 g/l (66,5 % w/w)
svarende til propamocarb 605 g/l

Formulering
Vandopløseligt koncentrat

Registreringsnummer
613-33