Temsa SC

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Temsa SC er et systemisk ukrudtsmiddel mod først og fremmest bredbladet ukrudt i majs. Midlet indeholder det aktive stof mesotrion som tilhører gruppen triketoner. Temsa virker hovedsageligt via blade, men der optages også en del via rødderne. Effekten ses som afblegning af bladene og visne skud. De første symptomer ses efter 5-7 dage og fuld effekt ses typisk efter to uger.

Virkning

Temsa SC er effektiv mod hanespore samt enårigt tokimbladet ukrudt som hvidmelet gåsefod, rød tvetand, agerstedmoder, snerlepileurt, lægejordrøg, burresnerre og raps.

Generel information

Indeholder
Mesotrion 100 g/l (9,22 % w/w)

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
613-13