Teppeki

Supermiddel mod bladlus i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner og friske ærter

Teppeki er systemisk virkende, idet aktivstoffet transporteres opad og udad i planten. Midlet virker også ved at trænge gennem bladene (translaminær virkning), så der er gode muligheder for at bekæmpe selv godt gemte bladlus. Virkningen er ikke temperaturafhængig.

Teppeki virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer, hvorefter skadedyren dør af sult i løbet af nogle dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten øjeblikkeligt. Virkningstiden er op til 4 uger. Aktivstoffet flonicamid tilhører sin egen kemiske gruppe, og der er ikke krydsresistens med andre kendte insektmidler.

Generel information

Indeholder
Flonicamid 500 g/kg (50 % w/w)

Formulering
Vanddispergerbart granulat

Registreringsnummer
352-5