Tridus 250 EC

Vækstregulering af korn og frøgræs

Tridus 250 EC er et vækstreguleringsmiddel som modvirker lejesæd i hvede, byg, rug, triticale, havre samt frøgræs. Tridus optages af blade og stængler og transporteres til vækstpunkterne, hvor dannelsen af planternes væksthormoner påvirkes. Dette ændrer cellernes vækst, så strået bliver kortere og mere robust.

Tridus skal anvendes på afgrøder i god vækst, og hvor vækstforholdene ikke er begrænset af mangel på vand, næring etc. Den bedste effekt opnås ved behandling af tørre planter ved høj lysintensitet (klar himmel eller lette skyer). Den optimale temperatur er 10 °C, men midlet kan anvendes fra 8 °C.

Tridus er regnfast 2 timer efter udbringning.

Generel information

Indeholder
Trinexapac-ethyl 250 g/l (25,5 % w/w)

Formulering
Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer
613-19