Zaftra AZT 250 SC

Svampebekæmpelse i korn og raps

Zaftra® AZT 250 SC indeholder azoxystrobin som virker systemisk i planten og desuden har en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme.

Zaftra® AZT 250 SC bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten. Derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2–4 uger afhængig af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Zaftra® AZT 250 SC er yderst skånsom overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Generel information

Indeholder
Azoxystrobin 250 g/l (22,9 % w/w)

Formulering
Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer
1-244