Produktliste

Mod visse insekter på prydplanter i væksthus

Spirehæmning i løg

Svampemiddel og vækstreguleringsmiddel i korn og raps

Mod kurvblomstret ukrudt

Ekstra beskyttelse mod kartoffelskimmel

Superspredemiddel med klæbeeffekt

Mod ukrudt i korn

Kurativ bekæmpelse af skurv i æbler og pærer

Mod lopper hos farmmink

Biologisk bekæmpelse af sommerfuglelarver i grønsager og prydplanter

Bredtvirkende svampemiddel i specialafgrøder

Bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler, pærer, kirsebær og blommer

Mod græsukrudt i korn

Effektivt spindemidemiddel i væksthuse

Fluroxypyr til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vintersæd og græsarealer

Mod gråskimmel i jordbær

Biologisk bekæmpelse af sørgemyg i prydplanter

Dispensation. Til nedvisning af kartofler

Mod bredbladet ukrudt i kål, løg og andre specialkulturer

Dispensation: Mod frugttrækræft i æbler og pærer

Mod spind og andre insekter i prydplanter, æbler, pærer og jordbær

Mod insekter i kartofler, frugttræer, salat og prydplanter

Vækstregulering af korn og frøgræs

Mod kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

Mod insekter i kartofler, æbler, visse væksthusgrøntsager samt prydplanter i væksthus

Mod spindemider i æbler, pærer, jordbær, drueagurker, små bær og vindruer

Ukrudtsmiddel mod bredbladet ukrudt i majs

Minimerer høstspild i raps og andet frø

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer og ikke spiselige afgrøder

Mod gråskimmel i jordbær og visse grønsager i væksthus

Ukrudtsmiddel til kartofler

Meldugmiddel til korn

Mod svampe i gartneri

Mod skimmel (højt smittetryk) i kartofler

Diquat til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse

Færdigformuleret produkt mod skimmel i kartofler

Vegetabilsk penetreringsolie

Pulverbejdse mod rodfiltsvamp i kartofler

Flydende bejdse mod rodfiltsvamp i kartofler

Minimiddel (metsulfuron) mod ukrudt i korn

Dispensation: Mod enårig rapgræs i jordbær og visse grøntsager på friland

Mod kartoffelskimmel samt svampesygdomme i løg

Superspredemiddel

Vækstfremmer i fodergræs

Mod skurv i æbler/pærer og bladplet i kirsebær

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Supermiddel mod bladlus

Svampemiddel i kirsebær og blommer, raps og hvede

Afskrækning af hjortevildt

Vækstregulering af korn og frøgræs

Biologisk bekæmpelse af sommerfuglelarver i kål, træfrugt, grøntsager i væksthus og prydplanter

Biologisk produkt mod gråskimmel i jordbær samt skurv og gloeosporiumråd i æbler og pærer

Mod kartoffelskimmel samt svampesygdomme i løg

Vandkonditioneringsmiddel

Svampebekæmpelse i korn og raps