Renol

Vegetabilsk penetreringsolie.

Renol er en olie af vegetabllsK oprlndelse, der anvendes tll forbed­ring af virkningen ved ukrudtsbekæmpelse. Ved anvendelse i blanding med ukrudtsmidler giver Renol en for­bedret indtrengnlngsevne og derved en bedra vlrknlng på ukrudtet. Renol har ingen ukrudtsvirkning, når det anvendes alene.