Savvy

Minimiddel (metsulfuron) mod ukrudt i korn.

Savvy er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd ogvintersæd uden udlæg om foråret.

Sawy optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2–4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

Sawy optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standes i følsomt ukrudt.

Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring.

Synlige symptomer kommer tørst etter 1–3 uger, og ses som gultarvning at vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappeog visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Savvy har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter mednattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten. Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet end korn.