Svampe

Svampemiddel og vækstreguleringsmiddel i korn og raps

Ekstra beskyttelse mod kartoffelskimmel

Kurativ bekæmpelse af skurv i æbler og pærer

Bredtvirkende svampemiddel i specialafgrøder

Mod gråskimmel i jordbær

Dispensation: Mod frugttrækræft i æbler og pærer

Mod kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler

Mod gråskimmel i jordbær og visse grønsager i væksthus

Mod svampe i gartneri

Mod svampe i gartneri

Mod skimmel (højt smittetryk) i kartofler

Færdigformuleret produkt mod skimmel i kartofler

Pulverbejdse mod rodfiltsvamp i kartofler

Flydende bejdse mod rodfiltsvamp i kartofler

Mod kartoffelskimmel samt svampesygdomme i løg

Mod skurv i æbler/pærer og bladplet i kirsebær

Svampemiddel i kirsebær og blommer, raps og hvede

Biologisk produkt mod gråskimmel i jordbær samt skurv og gloeosporiumråd i æbler og pærer

Mod kartoffelskimmel samt svampesygdomme i løg

Svampebekæmpelse i korn og raps