Dispens för Teppeki i sockerbetor

KEMI beviljade 2020-06-17 en dispens för Teppeki, för användning mot bladlöss i odling av sockerbetor.

Dispensen gäller från 2020-06-17 till 2020-08-31