Ukrudt

Mod kurvblomstret ukrudt

Mod ukrudt i korn

Mod græsukrudt i korn

Fluroxypyr til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vintersæd og græsarealer

Mod bredbladet ukrudt i kål, løg og andre specialkulturer

Ukrudtsmiddel mod bredbladet ukrudt i majs

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer og ikke spiselige afgrøder

Ukrudtsmiddel til kartofler

Diquat til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse

Minimiddel (metsulfuron) mod ukrudt i korn

Dispensation: Mod enårig rapgræs i jordbær og visse grøntsager på friland

Ukrudtsbekæmpelse i majs